Dizertintoj de la Mjanmaa Mararmeo parolas kontraŭ la milita reĝimo

Du maristoj de la Regiona Mararmea Unuo de Ayeyarwady. Fotita de The Irrawaddy, uzata kun permeso.

Ĉi tiu artikolo estis origine publikigita en The Irrawaddy, la sendependa novaĵretejo en Mjanmao [eo], kaj estas redaktita kaj reproduktita en Tutmondaj Voĉoj kiel parto de interkonsento pri diskonigo de enhavoj.

Lastatempe, du maristoj de la Regiona Mararmea Unuo de Ayeyarwady kontaktis la Popolajn Defendajn Fortojn en la urbo Twante, Ranguno [eo], kaj petis aliĝi al la civila malobeo-movado, kiu rezistas al milita puĉo de la 1-a de februaro. Membroj de la Popoldefendaj Fortoj de la urbo alportis la du virojn al sekura loko.

La du maristoj parolis al The Irrawaddy pri iliaj motivoj por aliĝi al la civila malobeo-movado kaj iliaj opinioj pri la nuna situacio.

Kial vi aliĝis al la civila malobeo-movado?

We have seen the military bullying the people. For example, when something happens they arrest all the people nearby and then beat them if they can’t confirm who did it. We feel very sorry to see people beaten like that. We didn’t take part in torture. We didn’t beat people. But when we are in uniform, people look at us with disgust. We can no longer stand that. That’s why we have joined the CDM.

Ni vidis kiel la militistaro timigas homojn. Ekzemple, kiam io okazas, ili haltigas ĉiujn proksimajn homojn, kaj tiam batas ilin se ili ne povas konfirmi kiu faris kion. Ni tre bedaŭras, ke homoj estas batitaj tiel. Ni ne partoprenas torturon. Ni ne batas homojn. Tamen, kun la uniformo surmetita, homoj rigardas nin kun abomeno. Ni ne povas daŭre elteni tion. Tial ni aliĝis al la civila malobeo-movado.

Kiu estas via opinio pri la puĉo?

We were told about the takeover only after 8 a.m. on the morning of the coup. They told us the takeover was not a coup and we took that for granted. But we have witnessed how they beat and torture the people who express their opposition to the coup. We don’t think that is fair and it has pushed us to join the CDM.

Ni estis informitaj pri la ŝanĝo post la 8a matene de la puĉo. Oni diris al ni, ke la transpreno ne estis puĉo kaj ni kredis tion. Tamen, ni atestis kiel homoj kiuj esprimas sian opozicion al la puĉo, estas batitaj kaj torturitaj. Tio ne ŝajnas justa al ni, kaj tio kondukis nin aliĝi al la civila malobeo-movado.

Kion vi diras pri la revolucio?

Citizens have human rights. They have the right to express their views. But the soldiers don’t exercise any restraint, they torture them. And they don’t just torture, they shoot the people dead. That is not just.

Civitanoj havas homajn rajtojn. Ili rajtas esprimi siajn opiniojn. Tamen, la soldatoj ne agas modere, ili torturas. Kaj ne nur tio, ili mortpafas. Tio ne estas justa.

Kia estas la situacio en la armeo?

As far as I can see there are soldiers who oppose [the killings]. But they have their family members living inside the barracks. So there is no way out for them. They are trapped due to the risk of something bad happening to their families. They know [what the military is doing] is not fair. But they can’t walk away. They are unwilling, but they can’t refuse to obey orders. They have families and children. They are threatened by being told that their families and children will get into trouble if they do something.

Laŭ tio kion mi vidas, estas soldatoj kiuj kontraŭas [la mortigojn]. Sed ili havas siajn familiojn loĝantajn ene de la kazerno. Ili ne havas elirejon. Ili estas kaptitaj je la risko, ke io malbona okazu al iliaj familioj. Ili scias, ke [kion faras la milistaro] ne estas juste. Sed ili ne povas foriri. Ili estas malvolontaj, sed ili ne povas rifuzi obei ordonojn. Ili havas familiojn kaj infanojn. Ili estas minacitaj ĉar oni diras al ili, ke iliaj familioj kaj infanoj havos problemojn se ili faros ion.

Do estas premo kaj timigado. Ĉu ili ricevas iujn instigojn?

No, there are no incentives. I don’t know if there are incentives for higher-ups, but for lower-level personnel, there are only orders. They know it is not fair. Officers are mostly educated. They know it is not fair. But they can’t relinquish their positions.

Ne, ne estas instigoj. Mi ne scias ĉu ekzistas ia instigo por altrangaj oficistoj, sed por  malaltnivela personaro estas nur ordonoj. Ili scias ke ne estas juste. Sed ili ne povas rezigni siajn postenojn.

Ni aŭdis, ke pli severaj normoj estis truditaj al la armeo. Ĉu tio veras? Se jes, kiuj ili estas?

They still give us our salaries. Sentry duty has been increased from two to four hours. And military personnel are not allowed to leave the barracks without permission.

Ili ankoraŭ donas al ni niajn salajrojn. La gardostarado pliiĝis de du ĝis kvar horoj. Kaj la personaro ne povas forlasi la kazernon sen permeso.

Kion vi pensas pri la nuna batalo?

In a revolution you can’t fight alone. In the case of Mindat, the people fought alone and the uprising was quashed. If a revolt is to be staged, it would be better if all people rise up together on an appointed date so that the military can’t use all of its force on a particular town. If one town alone is resisting stiffly, the military will just use a larger force to suppress it. Only when it can quash the town, will it be able to silence the rest of the country. It would be better if a date is chosen and the whole country rises up together on that date. If only a few places are resisting here and there, the military will crush them and people will suffer. It is not effective and only leads to people suffering.

En revolucio vi ne povas batali sola. Koncerne Mindat, homoj batalis sole kaj la ribelo estis sufokita. Se ribelo organiziĝos, estus pli bone se ĉiuj ribelus kune en certa dato, tiel, ke la militistaro ne povus uzi sian plenan forton en specifa urbo. Se unu sola popolo rezistas kun forto, la militistaro simple uzos pli grandan forton por subpremi ĝin. Nur kiam ili povos subpremi la urbon, ili povos silentigi la reston de la lando. Estus pli bone se oni elektus daton kaj la tuta lando kune leviĝus en tiu dato. Se nur kelkaj lokoj rezistas tie kaj tie, la militistaro disbatos ilin kaj la homoj suferos. Tio ne efikas, kaj nur kondukas homojn al sufero.

Kiuj estas la fortoj kaj malfortoj de la homoj batalantaj kontraŭ la armeo?

The military has weapons and they are trained soldiers. As for the people, the whole country, young and old, has the will. But they have never received any military training. So even if they have weapons and fight the military, they aren’t very effective.

La militistaro havas armilojn kaj estas trejnitaj soldatoj. Sed la homoj, la tuta lando, junaj kaj maljunaj, havas la volon. Tamen, ili neniam ricevis militan trejnadon. Do, eĉ se ili havas armilojn kaj batalas kontraŭ la militistaro, ili ne tre efikas.

Kion vi volas diri al la milita konsilio?

What is happening is that the lower-level military personnel drink and use drugs. The higher-ups can’t handle those cases. If a civilian is arrested for drug abuse, he will be given long-term imprisonment. But in the military, soldiers are only locked up for two weeks for using drugs. The senior officers can’t even handle cases of drug abuse, so there is no way they can manage a country.

Kio okazas estas, ke malaltaj militistoj drinkas kaj uzas drogojn. Superuloj ne povas pritrakti tiajn kazojn. Se civilulo estas arestita pro drogo, li estas longe kondamnita al malliberejo. Sed en la armeo, soldatoj estas malliberigitaj nur du semajnojn pro uzo de drogoj. Altrangaj oficiroj eĉ ne povas pritrakti kazojn pri drogoj, tio montras, ke ili neniel povas administri landon.

Kial vi decidis esti soldatoj?

The soldiers we saw when we were young were loved by the people. But what they are doing now is just the opposite of what I believe and what I want to be. We can’t stand that. So we have decided to join the CDM and stand by the people.

La soldatoj kiujn ni vidis kiam ni estis junaj estis amataj de la homoj. Tamen, tio kion ili faras nun, estas ĝuste kontraŭe de tio kion mi kredas kaj kio mi volas esti. Ni ne eltenas tion. Do ni decidis aliĝi al la civila malobeo-movado kaj stariĝi apud la popolo.

Kion vi ŝatus diri al viaj kolegoj kiuj volas aliĝi al la civila malobeo-movado, sed ne povas fari tion pro siaj familioj?

I’d like to ask them always to stand by the people without fear. If we remain under the regime’s thumb because of fear, nothing will change. The responsibility of the military is to defend the country. It can’t defend and rule the country at the same time.

Mi ŝatus peti ilin, ke ili ĉiam estu sentime apud la popolo. Se ni restos sub regado de la reĝimo pro timo, nenio ŝanĝiĝos. La misio de la militistaro estas defendi la landon. Vi ne povas defendi kaj regi la landon samtempe.

Komenci konversacion

Tradukantoj, bonvolu Ensaluti »

Gvidlinioj

  • Ĉiuj komentoj estas kontrolitaj de administranto. Ne sendu vian komenton pli ol unufoje ĉar tiu povus esti markita kiel spamo.
  • Bonvolu konduti respekteme al aliaj. Komentoj kiuj enhavas malamajn esprimojn, obscenaĵojn kaj personajn atakojn ne estos aprobitaj.